Giới Thiệu Dự Án

 Đây là trang web thương mại điện tử bán các thiết bị, đồ dùng công nghệ. Trang web mục đích dùng cho mua sắm online tại nhà. Trang web bao gồm các chức sau đây; chức năng quản lý tài khoản, sản phẩm, đơn hàng, xem doanh thu, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán.
Thời gian thực hiện dự án từ đầu tháng 05/2022 đến cuối tháng 06/2022 và vai trò của tôi trong dự án là lập trình viên.

Các công nghệ được ứng dụng vào dự án

Dự án này sử dụng một số công nghệ quan trọng để đảm bảo hiệu suất và tính ổn định.
Dưới đây là một số công nghệ chính được tích hợp vào dự án:

 1. Spring Boot:
  • Mô tả: Spring Boot là một framework Java phổ biến, giúp xây dựng ứng dụng Java dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời cung cấp quy tắc mặc định giúp giảm bớt công việc cấu hình.
  • Ứng dụng trong dự án: Spring Boot được sử dụng làm nền tảng chính để phát triển và triển khai ứng dụng, giúp tối ưu hóa hiệu suất và quản lý các thành phần khác nhau của dự án.
 2. JDBC (Java Database Connectivity):
  • Mô tả: JDBC là một API trong Java cho phép kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu.
  • Ứng dụng trong dự án: JDBC được tích hợp để tạo kết nối với cơ sở dữ liệu MS SQL Server, cho phép thực hiện các thao tác đọc và ghi dữ liệu một cách hiệu quả.
 3. Hibernate:
  • Mô tả: Hibernate là một framework ORM (Object-Relational Mapping) giúp ánh xạ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu và đối tượng trong Java.
  • Ứng dụng trong dự án: Hibernate được sử dụng để quản lý và tương tác với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, tạo ra một lớp trừu tượng giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
 4. JSP (JavaServer Pages) và JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library):
  • Mô tả: JSP là một công nghệ cho phép nhúng mã Java vào HTML, còn JSTL là một thư viện thẻ tiêu chuẩn để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trên trang JSP.
  • Ứng dụng trong dự án: JSP và JSTL được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng động và hiển thị dữ liệu từ phía máy chủ Java.
 5. Servlet:
  • Mô tả: Servlet là một thành phần Java để xây dựng ứng dụng web trên máy chủ.
  • Ứng dụng trong dự án: Servlet được tích hợp để xử lý các yêu cầu HTTP, tương tác với cơ sở dữ liệu và chuyển dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt web.
 6. MS SQL Server:
  • Mô tả: MS SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft.
  • Ứng dụng trong dự án: MS SQL Server được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ và quản lý dữ liệu của ứng dụng.
 7. Bootstrap 5:
  • Mô tả: Bootstrap là một framework CSS và JavaScript giúp tạo ra giao diện người dùng linh hoạt và responsive.
  • Ứng dụng trong dự án: Bootstrap 5 được tích hợp để xây dựng giao diện người dùng đẹp mắt, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Sự kết hợp của những công nghệ này trong dự án giúp tạo ra một ứng dụng mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả, đồng thời đảm bảo trải nghiệm người dùng đáng nhớ.

ẢNh giao diện sản phẩm

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về giao diện của sản phẩm. Các hình ảnh này cung cấp một cái nhìn tổng quan về trải nghiệm người dùng và thiết kế của trang web. Tuy nhiên, để có cái nhìn chi tiết và trải nghiệm đầy đủ về sản phẩm, chúng tôi khuyến khích bạn tải dự án về máy tính cá nhân của mình. Để thực hiện việc này, bạn có thể truy cập link tải ở cuối trang web. Mọi chi tiết và chức năng của sản phẩm sẽ được hiển thị đầy đủ trong dự án đã tải. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm.