Giới Thiệu Dự Án

Đây là trang web thương mại điện tử bán xe đạp qua Internet. Trang web mục đích dùng cho mua sắm xe đạp online tại nhà.
Thời gian thực hiện dự án từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 12/2022 và vai trò của tôi trong dự án là lập trình viên.

Các công nghệ được ứng dụng vào dự án

Dự án Thương mại điện tử bán xe đạp này tích hợp một số công nghệ quan trọng để đảm bảo hiệu suất và tính ổn định. Dưới đây là một số công nghệ chính được sử dụng:

 1. Spring Boot:

  • Sử dụng Spring Boot để xây dựng ứng dụng Java dễ triển khai và có cấu hình mặc định đơn giản.
  • Spring Boot cung cấp tích hợp sẵn với nhiều thư viện và framework hỗ trợ phát triển ứng dụng nhanh chóng.
 2. JDBC và Hibernate:

  • Sử dụng JDBC (Java Database Connectivity) để kết nối với cơ sở dữ liệu MS SQL Server.
  • Integrate Hibernate làm ORM (Object-Relational Mapping) để tương tác với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.
 3. Thymeleaf:

  • Sử dụng Thymeleaf làm công cụ mô phỏng (template engine) để tạo giao diện người dùng.
  • Thymeleaf tích hợp dễ dàng với Spring Framework và hỗ trợ các tính năng dinh dưỡng trong HTML.
 4. MS SQL Server:

  • Sử dụng cơ sở dữ liệu MS SQL Server để lưu trữ thông tin về người dùng, sản phẩm, đơn hàng và các thông tin khác của hệ thống.
 5. Bootstrap 5:

  • Integrate Bootstrap 5 để xây dựng giao diện người dùng thân thiện và linh hoạt.
  • Bootstrap giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên nhiều loại thiết bị.
 6. RESTful API:

  • Sử dụng kiến trúc RESTful API để tương tác giữa frontend và backend.
  • API sẽ cung cấp các endpoint để thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm, đơn hàng, và tài khoản người dùng.
 7. AngularJS:

  • Integrate AngularJS để xây dựng các tính năng tương tác và động trên trang web.
  • AngularJS giúp tạo ra các ứng dụng web đơn trang (SPA) mà không cần tải lại trang.
 8. JPA (Java Persistence API):

  • Sử dụng JPA để tương tác với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả với cú pháp đơn giản và tiện ích hóa quá trình thao tác dữ liệu.

Bằng cách sử dụng những công nghệ này, dự án có thể đạt được sự linh hoạt, hiệu suất và tính ổn định trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng thương mại điện tử.

ẢNh giao diện sản phẩm

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về giao diện của sản phẩm. Các hình ảnh này cung cấp một cái nhìn tổng quan về trải nghiệm người dùng và thiết kế của trang web. Tuy nhiên, để có cái nhìn chi tiết và trải nghiệm đầy đủ về sản phẩm, chúng tôi khuyến khích bạn tải dự án về máy tính cá nhân của mình. Để thực hiện việc này, bạn có thể truy cập link tải ở cuối trang web. Mọi chi tiết và chức năng của sản phẩm sẽ được hiển thị đầy đủ trong dự án đã tải. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm.